Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 17.6.2020

§ 42 Läsnäolo- ja puheoikeus 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tämän kokouksen ajaksi joukkoliikenneinsinööri Riikka Salkoselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)