Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 17.6.2020

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 22.6.2020.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arto Grönroos ja Niina Selin (varalle Saana Vahvelainen).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Grönroos ja Sofia Julin (varalle Saana Vahvelainen).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)