Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 43 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2020 

TRE:5020/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Joukkoliikennelautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 7,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi johtuen korona -epidemian arvioiduista kuluvan vuoden talousvaikutuksista. Tilinpäätösennuste on toimintatuottojen osalta 10,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi ja toimintakulujen osalta 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Tuottojen alitus johtuu korona-epidemian arvioiduista vaikutuksista joukkoliikenteen lipputuloihin. Korona-epidemian vuoksi pienentyneeseen joukkoliikennepalvelujen kysyntään vastataan sopeuttamalla toimintaa, mikä pienentää joukkoliikenteen kuluja.  

Tilinpäätösennuste sisältää 0,2 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä kohdistuen lipun hintojen korotuksiin. Talousohjelman toimenpiteiden ennustetaan jäävän toteutumatta korona-epidemian vaikutuksista johtuen.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenne–palveluryhmän toteutuneet tammi-huhtikuun toimintatuotot ovat toteutuneet 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Korona-epidemia on vähentänyt merkittävästi joukkoliikennepalvelujen käyttöä, kun epidemian vuoksi asetetut rajoitukset ovat vähentäneet ihmisten liikkumista. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä, sillä epidemian vuoksi on joukkoliikennettä pyritty osittain sopeuttamaan alentuneeseen palvelun kysyntään.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet ovat edenneet korona-epidemiasta huolimatta suunnitellusti lukuun ottamatta liikkumisen palvelujen ja matkaketjujen kehittämiseen liittyvä toimenpidettä, jonka arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Poikkeama johtuu joukkoliikenteen maksujärjestelmän tiekartan toimeenpanon suunniteltua hitaammasta etenemisestä. Lisäksi työntekijäkokemusmittauksia ei ole korona-tilanteen vuoksi vielä toteutettu eikä toimenpiteen toteutumista voida näin ollen vielä arvioida.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-huhtikuun 2020 katsaus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuomas Huhtala, Marko Sivonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)