Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.12.2019

§ 90 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Katsaus joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Ratikan liikennöintiallianssin tilannekatsaus
  • Talvikauden 2020-2021 liikennetarjonnan suunnittelun tilannekatsaus

 

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Vesa Rauhala VR Oy:stä oli läsnä kokouksessa Ratikan liikennöintiallianssin tilannekatsauksen ajan.

Matti Rainio poistui kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.