Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 92 EU:n vammaiskortin käyttöönotto joukkoliikenteessä 

TRE:4115/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Tanja Lehtonen, puh. 050 564 2706, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteessä voivat matkustaa maksutta näkövammaisen ja kehitysvammaisen henkilön saattaja, kun saatettavalla on mukanaan Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n näkövammaiskortti tai Kuurosokeiden toimintakeskuksen jäsenkortti tai Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n myöntämä saattajakortti. Nykyisen käytännön korvaajaksi on esitetty  EU:n A-merkittyä vammaiskorttia, joka haetaan KELAsta ja se myönnetään vammaiselle henkilölle etukäteen määrättyjen kriteerien perusteella. Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. EU:n vammaiskortti on maksullinen, kuten osa nykyisistä käytössä olevista saattajakorteista.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan EU:n vammaiskortin käyttöönottoa koskevasta päätöksestä 19.6.2019, § 56,  tehtiin oikaisuvaatimus, johon perustuen aikaisempi päätös kumottiin joukkoliikennelautakunnan päätöksellä 12.09.2019, § 67, ja palautettiin valmisteluun toimivalta-alueen vammaisneuvostojen kuulemista varten. 

Joukkoliikenne pyysi kaikilta kahdeksalta toimivalta-alueen vammaisneuvostolta lausunnon asiassa 30.9.2019 päivätyllä lausuntopyynnöllä. Kaikki vammaisneuvostot antoivat lausuntonsa. Lausunnot ovat päätöksen liitteenä. Kaupunkiseudun vammaisneuvostot puolsivat EU:n vammaiskortin käyttöönottoa. Ylöjärven ja Pirkkalan vammaisneuvostot toivoivat riittävää siirtymäaikaa, jolloin vanhatkin kortit kelpaavat  ja Nokian sekä Tampereen vammaisneuvostot toivoivat, että nykyiset käytännöt säilyvät sellaisenaan EU:n vammaiskortin rinnalla.  

Tavoitteena EU:n vammaiskortin käyttöönotossa on yksinkertaistaa ja selkeyttää nykykäytäntöä kuljettajan ja asiakkaan näkökulmasta: käytössä olisi neljän kortin sijasta yksi, joka oikeuttaisi saattajan maksuttomaan matkaan. Lisäksi EU:n vammaiskortti mahdollistaa aiempaa laajemman käyttäjäkunnan. Valtakunnallinen ja myös joissakin EU-maissa käytössä oleva kortti on nykykäytäntöä yhdenvertaisempi; nykyinen paikallisten yhdistysten hyväksymä kortti rajaa osan vammaisista käytännön ulkopuolelle.

Nykyisen käytännön rinnalle esitetään  EU:n A-merkittyä vammaiskorttia 1.1.2020 alkaen. Esityksen mukaisesti nykyiset saattajakortit ovat vuoden 2020 ajan käytössä EU:n vammaiskortin rinnalla. EU:n vammaiskortti korvaa nykyiset saattajakortit 1.1.2021 alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

EU:n vammaiskortti A-merkinnällä otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen ja se korvaa nykyiset saattajakortit henkilön maksuttoman saattajatarpeen toteamisessa 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, Kuurosokeiden Toimintakeskus, Näkövammaisten liitto ry, kaupunkiseudun vammaisneuvostot, Satu-Elise Paakkonen/joli, Tanja Lehtonen/joli