Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.12.2019

§ 88 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 23.12.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Saana Vahvelainen ja Miia Rajala (varalle Ilkka Hjerppe).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.