Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 93 Sopimus lähijunapilotin lippuyhteistyöstä 

TRE:7613/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi syksyllä 2018 alueilta hakemuksia osallistumisesta junaliikenteen pilottihankkeeseen. Pilottihanke toteutetaan osana LVM:n osto- ja velvoiteliikennettä joulukuusta 2019 alkaen ja tarkoitus on, että pilotti kestää joulukuuhun 2022 saakka. LVM:n ja VR:n välinen osto- ja velvoiteliikennesopimus on voimassa vuoden 2020 joulukuuhun ja sisältää option 2 vuoden jatkosta.

Pilottihankkeeksi etsittiin ensisijaisesti sellaisia liikennöintikokonaisuuksia, joita voitaisiin liikennöidä myös pitkällä aikavälillä. Pilottialueita valitessaan liikenne- ja viestintäministeriö edellytti kysyntäpotentiaalin lisäksi paikallista valmiutta sitoutua liikenteen kehittämiseen sekä rahallisesti että henkilöresurssien kautta. Vuoden 2020 liikenteeseen ei edellytetä alueelta taloudellista panosta. Pirkanmaan alue valikoitui yhdeksi kolmesta pilottialueesta. Pilotin kehittämistoimenpiteet painottuvat Tampereen kaupunkiseudun alueelle ja erityisesti Nokian ja Tampereen välille, jossa 15.12.2019 alkaen on arkipäivisin käytettävissä 16 junavuoroa suuntaansa nykyisen 9 vuoron sijaan. Tampereen ja Lempäälän välillä junavuorot lisääntyvät nykyisestä 22 vuorosta 28 vuoroon suuntaansa. Oriveden ja Tampereen välillä vuorotarjonta kasvaa vastaavasti 11 vuorosta 14 vuoroon.

Tampereen kaupunki (kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen) ja VR-Yhtymä Oy ovat neuvotelleet pilottiin liittyen lippuyhteistyösopimuksesta. Sopimuksella sovitaan Nysse-kausilippujen kelpaamisesta VR:n liikenteessä Tampereen seudulla sekä lähi- että kaukojunaliikenteessä. Sopimuksen mukaisesti kumpikin osapuoli vastaa ainoastaan omasta liikennepalvelustaan ja siihen liittyvistä toimista. Pilotissa 30-360 vuorokauden Nysse-kausiliput kelpaavat junaliikenteessä ja VR saa näillä lipputuotteilla tehdyistä matkoista nousukorvauksen, jonka suuruus on vastaavan junaliikenteen kausilipun yhden matkan asiakashinta. Nysse-kausiliput leimataan asemalaitureilla Tampereen kaupungin asentamilla kortinlukijoilla. Nousukorvauksen suuruus tarkistetaan puolivuosittain todelliseen käyttöön perustuen. 

Kyseessä on pilottisopimus, jonka tarkoituksena on luoda valtakunnallinen toimintamalli junaliikenteen hyödyntämiseen seudullisessa liikkumisessa ja luoda siitä pysyvää toimintaa Tampereen kaupunkiseudulle.  Koska LVM:n ja VR:n välinen osto- ja velvoiteliikennesopimus on voimassa 15.12.2020 asti, voi tämä lippuyhteistyösopimuskin olla voimassa enintään 15.12.2020 asti. Lippuyhteistyö alkaa 3.2.2020.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Sopimus lähijunapilotin lippuyhteistyöstä hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Panu Korhonen / VR-Yhtymä Oy , Tanja Lehtonen/joli, Maarit Kaartokallio/joli