Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.12.2019

§ 94 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraava viranhaltijapäätös:

Joukkoliikennejohtaja
§ 27 Matkakortinlukijoiden hankkiminen lähijunapilottia varten, 02.12.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjasta ilmenevää päätöstä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.