Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 58 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Katsaus joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Talviliikennekauden 2019-2020 liikennöinnin aloitus, Pertti Johansson/Pirkanmaan Tilausliikenne Oy

- EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely

Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n Pertti Johansson oli asiantuntijana läsnä Talviliikennekauden 2019-2020 liikennöinnin aloitus-asian käsittelyn aikana.

Sofia Julin saapui kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)