Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 53 Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2019 

TRE:5287/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 7416821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Joukkoliikennelautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakate on vuosisuunnitelman mukainen. Tilinpäätösennuste on toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta vuosisuunnitelman mukainen.

Tilinpäätösennuste sisältää 1,3 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä, josta 0,94 milj. euroa kohdistuu tuottojen lisäyksiin ja 0,36 milj. euron kulujen vähennyksiin.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti.

Joukkoliikennelautakunnan alaisuuteen kuuluvan Joukkoliikenne –palveluryhmän toteutuneet tammi-huhtikuun toimintatuotot ovat toteutuneet 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Naapurikuntien maksutuottoja on vielä laskuttamatta ja toisaalta joukkoliikenteen tuottojen toteuma painottuu muutenkin vuosisuunnitelmaa enemmän kesäkuukausille. Toimintakulut ovat toteutuneet vuosisuunnitelman mukaisina.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenevät suunnitellusti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-huhtikuun 2019 katsaus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marko Sivonen, Nina Mustikkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)