Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 49 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnassa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 

TRE:2862/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Kekäläinen Arja, Hallintokoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 11.2.2015 § 10 myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet yhteistoiminta-alueen kuntien viranhaltijaedustajille. Päätös on syytä päivittää.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 125 §:ssä päätetään läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa. Hallintosäännön mukaisesti läsnäolo- ja puheoikeus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa on Tampereen kaupunginhallituksen edustajalla sekä kunkin sopimuskunnan kunnan- tai kaupunginjohtajalla tai teknisen toimen johtajalla tai vastaavalla viranhaltijalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää toimielin.

Hallintosäännön 125 §:n perusteella läsnäolo- ja puheoikeus on pormestari Lauri Lylyllä (Tampere), johtaja Mikko Nurmisella (Tampere), kaupunkikehitysjohtaja Mikko Niemisellä (Nokia), kaupunginjohtaja Juha Kuusistolla (Orivesi), kaupunginjohtaja Jarkko Sorvannolla (Ylöjärvi), kaupunginjohtaja Oskari Auvisella (Kangasala), kunnanjohtaja Heidi Rämöllä (Lempäälä), pormestari Marko Jarvalla (Pirkkala) ja kunnanjohtaja Tuomas Hirvoselle (Vesilahti). Heidän lisäkseen sopimuskunnat ovat ehdottaneet myönnettäväksi päätösehdotuksen mukaisia läsnäolo- ja puheoikeuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa myönnetään logistiikkasuunnittelija Milla Valkoselle (Nokia), logistiikkasuunnittelijalle (Orivesi), kehitysinsinööri Jussi Teroselle (Ylöjärvi), elinympäristöjohtaja Sirkku Malvialalle (Kangasala), suunnittelupäällikkö Timo Nevalalle (Lempäälä), yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikalle (Pirkkala) ja suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyryselle (Tampere).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen §:n 58 ajaksi Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n Pertti Johanssonille.

Tiedoksi

nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)