Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 55 Osallistuminen Paikallisliikennepäiville Vantaalla  

TRE:4114/01.02.02/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Paikallisliikenneliitto ry järjestää 26.-27.9.2019 järjestyksessä 47. Paikallisliikennepäivät Vantaalla.

Paikallisliikennepäivät kokoavat joukkoliikennealan ammattilaiset ja päätöksentekijät kuulemaan asiantuntijaluentoja, tutustumaan joukkoliikenteen erikoisnäyttelyihin, saamaa uusinta tietoa sekä keskustelemaan kaupunkialueiden joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien kehittämisestä.

Osallistumisen kustannukset ovat noin 700 euroa henkilöa kohden sisältäen seminaarimaksun, majoituksen ja matkakustannukset.

Hallintosäännön 34 §:n 8) kohdan mukaan pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuunottamatta tarkastuslautakuntaa.

Esitetään, että kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta nimeää kaksi edustajaansa osallistumaan Paikallisliikennepäiville 26.-27.9.2019 Vantaalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan nimeäminä edustajina ___________ ja _____________ osallistuvat Paikallisliikennepäiville 26.-27.9.2019 Vantaalla. Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan luottamushenkilökoulutuksen määrärahoista.

Päätös

Esitetään pormestarin päätettäväksi:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan nimeäminä edustajina Aleksi Jäntti ja Aki Leppänen (varalle Kirsikka Siik) osallistuvat Paikallisliikennepäiville 26.-27.9.2019 Vantaalla. Osallistumisesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan luottamushenkilökoulutuksen määrärahoista.

Kokouskäsittely

Lautakunta nimesi yksimielisesti osallistumaan paikallisliikennepäiville 26.-27.9.2019 Vantaalla Aleksi Jäntin ja Aki Leppäsen (varalle Kirsikka Siik).

Tiedoksi

nimetyt, Merja M Mäkinen, Aino Jokinen, Arja Kekäläinen, matkat@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)