Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sähköisesti viimeistään maanantaina 24.6.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsikka Siik ja Jarkko Hovilainen (varalle Arto Grönroos).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Grönroos ja Jutta Jelys (varalle Matti Rainio).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)