Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 47 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 

TRE:3509/00.00.03/2019

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 141 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä tai joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)