Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 50 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 

TRE:6513/00.00.03/2018

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoukset syyskaudella 2019 pidetään Tammerkoski-salissa seuraavasti:

  • keskiviikko   28.8.2019 kello 16.00
  • torstai          12.9.2019 kello 16.00
  • keskiviikko 30.10.2019 kello 16.00
  • keskiviikko 27.11.2019 kello 16.00
  • torstai        19.12.2019 kello 16.00

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Katri Naulo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)