Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 48 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 

TRE:3510/00.04.01/2019

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021 nimetään viestintäsuunittelija Hanne Tamminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)