Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 19.6.2019

§ 57 Valtuustoaloite joukkoliikenneyhteyden selvittämiseksi Kintulammin luonnonsuojelualueelle - Noora Tapio ym. 

TRE:7752/08.00.01/2018

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Noora Tapio ja 24 muuta Tampereen kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 26.11.2018 valtuustoaloitteen joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi Kintulammin luonnonsuojelualueelle. Aloitteessa todetaan, että lähimmältä bussipysäkiltä on luonnonsuojelualueelle matkaa 1,6 - 3,0 km reitistä riippuen. Vastaavat tiedot ovat myös Kintulammin nettisivuilla (www.kintulammi.fi). Tieto on osittain oikein, sillä Sorilan pysäkille, josta pääsee Tampereen keskustaan linjoilla 28 ja 90 kaikkina viikonpäivinä vähintään tunnin välein, on Kintulammin alueelta 1,6 - 3,0 km Pulesjärventietä pitkin. Kävely-yhteys Sorilasta on huono tien kapeuden ja mutkaisuuden vuoksi.

Valtuustoaloitteesta ja Kintulammin nettisivuilta puuttuu tieto siitä, että Pulesjärventietä pitkin liikennöidään kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden Nysse-linjoilla 92A ja 92B muutamia vuoroja päivittäin. Linja 92A/B liikennöi reittiä Sorila - Pulesjärvi - Viitapohja - Kämmenniemi - Sorila. Linjalta on pääsääntöisesti aikataulutettu vaihtoyhteys Tampereen keskustan suuntaan/suunnasta Sorilassa.

Epätietoisuutta linjan 92 palveluista on saattanut aiheuttaa se, että Pulesjärventiellä ei ole linja-autopysäkkejä. Koska varsinaisia pysäkkejä ei ole, on linjalla 92 käytäntö, että matkustajia otetaan ja jätetään kyydistä turvallisessa tien kohdassa. Sähköiset reittioppaat eivät tunnista tällaista mahdollisuutta ja ehdottavat sen vuoksi kävelyä Sorilan pysäkiltä asti, vaikka yhteys retkeilyreitin alkuun Pulesjärventien varteen olisi mahdollinen linjalla 92. Epäkohdan korjaamiseksi on keväällä 2019 lisätty linjojen 92A ja 92B sähköisiin reittitietoihin niin sanottu virtuaalipysäkki ”Kintulammi”, jolloin reittiopas ehdottaa yhteyttä Pulesjärventielle retkeilyreitin alkuun, mikäli linjan 92 vuoro kulkee.

Linja 92 on yksi Tampereen alueen tappiollisimmista linjoista. Linjan lipputulot kattavat vain noin 10 % liikennöintikustannuksista. Tärkein peruste linjan liikennöinnille ovat peruskoulun koulukuljetukset Pulesjärven - Viitapohjan alueelta Kämmenniemen koululle. Kesäaikaan ja viikonloppuisin linjalla tarjotaan asiointiyhteydet mm. alueen kesäasukkaille. Ottaen huomioon alueen jo olemassa olevat joukkoliikennepalvelut, niiden suuri tukitarve ja kaupungin taloustilanne, ei uuden joukkoliikenneyhteyden järjestäminen alueelle ole taloudellisesti järkevää. Joukkoliikenneyhteys Kintulammin luonnonsuojelualueelle on jo olemassa, mutta siitä tiedottamista voidaan kehittää jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi esimerkiksi lisäämällä Kintulammen nettisivuille yksityiskohtaiset esimerkit saapumisesta alueelle joukkoliikenteellä. Linjan 92 aikatauluja voidaan jatkossa perustelluista syistä muuttaa retkeilijöitä paremmin palveleviksi muina kuin koulupäivinä. Teiskon alueen Nysse-linjojen 90, 91 ja 92 liikennöintisopimus on voimassa kesään 2021 asti. Liikennepalvelut kilpailutettaneen uudelleen keväällä 2020. Kilpailutuskokonaisuuden suunnittelussa syksyllä 2019 voidaan tarkastella myös nykyisestä poikkeavia vaihtoehtoja Pulesjärvi-Viitapohja alueen liikennepalveluiden järjestämiseen.

Mikäli Kintulammin joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen ja ylläpitäminen nähdään myös pitkällä aikavälillä hyväksi perustaa linjan 92 palveluihin, tulisi retkeilyreitin alkukohtaan Pulesjärventien varteen suunnitella ja rakentaa virtuaalipysäkkien sijaan oikeat bussipysäkit.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Esitetään Tampereen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Noora Tapion ym:n valtuustoaloite ja siihen annettu vastaus merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin perustelutekstissä mainittuihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)