Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 98 Kilpailun avaaminen Etelä-Suomen taajamajunaliikenteessä - lausuntopyyntö 

TRE:8251/08.01.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallitus päätti rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen keskeisistä linjauksista keväällä 2017. Käytännössä kilpailun avaaminen tarkoittaa sitä, että markkinoille tulon esteitä puretaan ja VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ensi vuosikymmenellä. Uudistus toteutetaan hallitusti, vaiheittain sekä hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä kasvattaa junaliikenteen osuutta henkilöliikenteessä.

Kilpailun avaaminen aloitetaan Etelä-Suomen taajamaliikenteestä. Liikennekokonaisuus koskee liikenne- ja viestintäministeriön ostamaa ja velvoittamaa liikennettä, jota operoidaan lähijunakalustolla seuraavilla yhteysväleillä:

 • Tampere-Helsinki - taajamajuna (R-juna)
 • Järvenpää-Helsinki ja Hyvinkää-Helsinki
 • Helsinki-Lahti
 • Riihimäki-Lahti
 • Kotka-Kouvola

Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutuksen aikataulu yhteensovitetaan HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutuksen kanssa. Tavoitteena on, että kyseisen taajamajunaliikenteen kilpailutettu liikenne alkaa kesäkuussa 2022.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamaliikenteessä. Lausunto pyydetään toimitettavaksi viimeistään 22.12.2017 osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Näkemyksiä pyydetään erityisesti:

 • alueenne liikkumistarpeet
 • taajamajunaliikenteen vuorot ja aikataulut, erityisesti kaikkein kriittisimmät vuorot ja mahdolliset kehitysehdotukset aikatauluun
 • raideliikenteen olennaisimmat laatutekijät matkustajien kannalta
 • miten raideliikenne toimii tai miten sen pitäisi toimia osana alueenne liikkumispalveluiden kokonaisuutta
 • raideliikenteen taloudelliset ja muut vaikutukset alueellenne, esimerkiksi työssäkäyntiin ja opiskeluun sekä yritysten toimintaan
 • raideliikenteen vaikutukset muuhun liikennealan elinkeinotoimintaan alueellanne

Esitys Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan lausunnoksi on esitetty liitteenä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyy liitteenä olevan lausunnon annettavaksi Liikenne- ja viestintäministeriölle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö (kirjaamo@lvm.fi)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)