Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Raitiotien liikennöinnin hankinta - tilannekatsaus

- Liikenne- ja viestintäministeriön alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke

- Valkeakosken suunnan liikenne - tilannekatsaus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely

Aila Dündar-Järvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)