Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 8.10.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Arto Grönroos ja Elina Halttunen-Riikonen (varalle Kirsikka Siik).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Arto Grönroos ja Kirsikka Siik (varalle Ali-Reza Abdali).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)