Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 71 Valtuustoaloite Tampereen bussilinja 15:n reittiosan Rautatieasema-Keskustori-Pispalanharju jatkamiseksi - Aila Dündar-Järvinen 

TRE:1544/08.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvinen on tehnyt 19.2.2018 valtuustoaloitteen, jossa hän esittää perusteluineen, että Tampereen bussilinjan 15 reittiosaa rautatieasema-Keskustori-Pispalanharju ei lakkauteta. Valtuustoaloitteen sisältö painottuu Pispalanharjun tilanteeseen. Perusteluina liikenteen säilyttämiselle aloitteen mukaan ovat alueen korkeuserot, senioriväestön suuri osuus, haitat yksityisautoilun lisääntymisestä harjulla ja koululaisten matkustustarpeet. 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.12.2017 hyväksyessään joukkoliikenteen palvelutason kesäaikataulukaudelle 2018, että linjan 15 reittiosa Pispalanharju- Keskustori lakkautetaan. Linjareitti kulkee jatkossa Järvensivulta rautatieaseman kautta Petsamoon. Pyynikin osalta korvaava tarjonta järjestetään linjalla 25, jonka vuorotarjontaa lisätään. Eteläpuisto - Nalkala -alueella palvelutarjontaa parannetaan siirtämällä linjan 6 päätepysäkki Pyynikintorilta Nalkalaan.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsitteli kokouksissaan 22.2.2018, § 15, ja 21.3.2018, § 22, kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasoa 2018-2019. 22.2.2018 joukkoliikennelautakunta päätti talvikauden palvelutasosta lukuunottamatta linjoja 14,15, 35 ja 55, joiden osalta esitys palautettiin valmisteluun. 21.3.2018 joukkoliikennelautakunta päätti valtuustoaloitteessa kyseessä olevan asian osalta kokouksessa muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että talviliikennekaudella 2018-2019 Pispalanharjulle liikennöidään linjalla 31 siten, että Pispalanharjun itäpäässä sijaitseva Pispalanharju 2 - pysäkki toimii linjan 31 päätepisteenä Pispalanharjulla. Kyseiseltä pysälkiltä on noin 600 metrin matka Pispan koululle länteen. Lisäksi Pispalanharjulla liikennöidään palveluliikenteellä.

Pispalan Asukasyhdistys ry teki 21.3.2018, § 22 päätöksestä oikausuvaatimuksen koskien linjan 15 Pispalanharju-Järvensivu palvelutasoa. Oikaisuvaatimuksessa linja-autoreitti 15 ja sen aikataulut vaadittiin säilytettäväksi Pispalanharjulla, Pyynikin Palomäentiellä sekä Satamakadulla Kaakinmaalla. Joukkoliikennelautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 26.4.2018.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on käsitellyt Pispalanharjun joukkoliikennetarjontaa valtuustoaloitteen 19.2.2018 tekemisen jälkeen kevään kokouksessa ja päätynyt ratkaisuun, jossa linja 31 jatketaan Pispalanharjun itäosaan, Pispalanharju 2 - pysäkille ja lisäksi Pispalanharjulla liikennöidään palveluliikenteellä. Joukkoliikennelautakunnan päättämä palvelutarjonta yhdessä palveluliikenteen kanssa helpottaa erityisesti alueen korkeuseroista johtuvaa haastetta. Koululaisten liikkumistarpeisiin on aikataulullisesti hyvät yhteydet Pispalan valtatien pysäkeiltä. Näiden pysäkkien matkustajamäärätietojen perusteella linjojen käyttö alueelta on jo nykyisin hyvin suosittua.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja, Mika.Periviita@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala peruutti esityksensä.
Asia poistettiin esityslistalta.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Atanas Aleksovski ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lassi Kaleva, Aila Dündar-Järvinen ja Kalervo Kummola kannattivat Aleksovskin palautusehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvinen on tehnyt 19.2.2018 valtuustoaloitteen, jossa hän esittää perusteluineen, että Tampereen bussilinjan 15 reittiosaa rautatieasema-Keskustori-Pispalanharju ei lakkauteta. Valtuustoaloitteen sisältö painottuu Pispalanharjun tilanteeseen. Perusteluina liikenteen säilyttämiselle aloitteen mukaan ovat alueen korkeuserot, senioriväestön suuri osuus, haitat yksityisautoilun lisääntymisestä harjulla ja koululaisten matkustustarpeet. 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.12.2017 hyväksyessään joukkoliikenteen palvelutason kesäaikataulukaudelle 2018, että linjan 15 reittiosa Pispalanharju- Keskustori lakkautetaan. Linjareitti kulkee jatkossa Järvensivulta rautatieaseman kautta Petsamoon. Pyynikin osalta korvaava tarjonta järjestetään linjalla 25, jonka vuorotarjontaa lisätään. Eteläpuisto - Nalkala -alueella palvelutarjontaa parannetaan siirtämällä linjan 6 päätepysäkki Pyynikintorilta Nalkalaan.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta käsitteli kokouksissaan 22.2.2018 § 15, ja 21.3.2018 § 22, kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasoa 2018-2019. 22.2.2018 joukkoliikennelautakunta päätti talvikauden palvelutasosta lukuunottamatta linjoja 14,15, 35 ja 55, joiden osalta esitys palautettiin valmisteluun. 21.3.2018 joukkoliikennelautakunta päätti valtuustoaloitteessa kyseessä olevan asian osalta kokouksessa muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että talviliikennekaudella 2018-2019 Pispalanharjulle liikennöidään linjalla 31 siten, että Pispalanharjun itäpäässä sijaitseva Pispalanharju 2 - pysäkki toimii linjan 31 päätepisteenä Pispalanharjulla. Kyseiseltä pysälkiltä on noin 600 metrin matka Pispan koululle länteen. Lisäksi Pispalanharjulla liikennöidään palveluliikenteellä.

Pispalan Asukasyhdistys ry teki 21.3.2018, § 22 päätöksestä oikausuvaatimuksen koskien linjan 15 Pispalanharju-Järvensivu palvelutasoa. Oikaisuvaatimuksessa linja-autoreitti 15 ja sen aikataulut vaadittiin säilytettäväksi Pispalanharjulla, Pyynikin Palomäentiellä sekä Satamakadulla Kaakinmaalla. Joukkoliikennelautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 26.4.2018.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on käsitellyt Pispalanharjun joukkoliikennetarjontaa valtuustoaloitteen 19.2.2018 tekemisen jälkeen kevään kokouksessa ja päätynyt ratkaisuun, jossa linja 31 jatketaan Pispalanharjun itäosaan, Pispalanharju 2 - pysäkille ja lisäksi Pispalanharjulla liikennöidään palveluliikenteellä. Joukkoliikennelautakunnan päättämä palvelutarjonta yhdessä palveluliikenteen kanssa helpottaa erityisesti alueen korkeuseroista johtuvaa haastetta. Koululaisten liikkumistarpeisiin on aikataulullisesti hyvät yhteydet Pispalan valtatien pysäkeiltä. Näiden pysäkkien matkustajamäärätietojen perusteella linjojen käyttö alueelta on jo nykyisin hyvin suosittua.

Edellä esitetty vastaus valtuustoaloitteeseen on hyväksytty Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 30.5.2018. Kaupunginhallitus palautti aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 20.8.2018.

Joukkoliikenteen talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin 13.9.2018. Joukkoliikenteen talousarvio 2019 perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvio noudattaa kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa sekä kaupunginhallituksen kehyspäätöksen 20.8.2018 mukaisia joukkoliikennelautakunnalle kohdistettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 1,50 milj. euroa. Aloitteen mukaisen reitinosan lakkautuksella toteutuu vuotuinen noin 200.000 euroa bruttokustannussäästö. Nettosäästö on yli 100.000 euroa.  Joukkoliikenteen talousarvio 2019 ei sisällä määrärahaa aloitteessa esitetyn entisen bussilinjan 15 reittiosan Rautatieasema-Pispalanharju toteuttamiseksi. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)