Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus ajankohtaisiin asioihin.


-    Smart Tampere -ohjelma pähkinänkuoressa, tietohallintopäällikkö Eero Kaappa


-    Opastamisen Ekosysteemi, projektipäällikkö Pekka Männistö


-    Joukkoliikenteen info- ja maksujärjestelmät, projektipäällikkö Jukka Puranen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely

Tietohallintopäällikkö Eero Kaappa, projektipäällikkö Pekka Männistö ja projektipäällikkö Jukka Puranen olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)