Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa seuraavasti:


- Tietohallintopäällikkö Eero Kaappa § 13


- Projektipäällikkö Pekka Männistö § 13


- Projektipäällikkö Jukka Puranen § 13

- Varajäsen Ulrika Wallén läsnäolo-oikeus tämän kokouksen ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)