Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 26.2.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Rainio ja Kirsi Kaivonen (varalle Arto Grönroos).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)