Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 22.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Joukkoliikennejohtaja
§ 4 Esikoululaisten animaatiovideon tuottamisen hankinta, 12.02.2018
§ 2 Liikennöinnin laatupalkkiot heinä-joulukuu 2017, 25.01.2018
§ 3 Liikennöintikorvauksien tarkistaminen vuonna 2018, 25.01.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)