Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.3.2021

§ 22 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Katsaus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • TKL:n uusi varikko ja käyttövoimalinjaukset, TKL:n toimitusjohtaja Pekka Pirhonen
  • Pohjoismaisten joukkoliikennekaupunkien BEST-tutkimustulosten ja Nyssen asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset, asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen
  • Bussiliikenteen ohjauskeskus - tilannekatsaus, suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen
  • Koronatilanne, Mika Periviita

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely
Pekka Pirhonen ja Riikka Salkonen saapuivat kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista. He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)