Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.3.2021

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 29.3.2021.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sofia Julin ja Arto Gröönroos (varalle Ilkka Hjerppe).

Kokouskäsittely
Nokian kaupungin kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)