Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.3.2021

§ 27 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja
§ 6 4G-modeemien hankinta Pusatec Oy:ltä, 04.03.2021
§ 7 Turvallisuus- ja hankintakonsultointipalvelun hankinta Seclion Oy:ltä, 16.03.2021
§ 8 Järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut liikennejärjestelmässä - yhteishankintaan osallistuminen, 16.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)