Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 25.11.2020

§ 85 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

  • Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2021, strategiacontroller Tuomas Huhtala
  • Kesäkauden 2021 ja talviliikennekauden 2021-2022 palvelutaso - lähetekeskustelu, suunnittelija Leena Huhtala
  • Bussiliikenteen kilpailutusperiaatteiden kehittäminen (sähköinen liikenne & palvelun laatu)
     

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely
Suunnittelija Leena Huhtala ja stategiacontroller Tuomas Huhtala saapuivat kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista. He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa asian käsittelyn jälkeen.

Rajala Miia poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Haukka Terhi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)