Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 25.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 82 Valtuustoaloite ilmaisten kasvomaskien jakamiseksi joukkoliikenteen käyttäjille Tampereella - Aila Dündar-Järvinen 

TRE:5178/06.00.01/2020

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Aila Dündar-Järvinen esittää valtuustoaloitteessaan 7.9.2020, että Tampereen kaupunki ryhtyy jakamaan mahdollisimman pian maksuttomia kasvomaskeja joukkoliikenteen käyttäjille HSL:n tavoin.

Helsingin seudun liikenne (HSL) jakoi kampanjaluonteisesti 9 000 kasvomaskia elokuun lopulla viidellä metroasemalla. Kampanjan tarkoitus oli lisätä tietoisuutta 13.8. voimaan tulleesta joukkoliikenteen maskisuosituksesta ja kannustaa sellaiset joukkoliikenteen asiakkaat kokeilemaan kasvomaskien käyttöä, jotka eivät sitä vielä käytä. Jaossa olleet 9 000 kertakäyttömaskia jaettiin muutamassa tunnissa.

Elokuun lopun tilanteesta maskien käyttö on lisääntynyt joukkoliikenteessä kiitettävästi niin HSL:n kuin Nyssen liikenteessä. Nysse kampanjoi maskien käytön lisäämiseksi kaikissa kanavissaan: verkossa, sosiaalisessa mediassa ja myös bussien sisänäytöillä. Maskin käytöstä joukkoliikenteessä on tehty erillinen opasvideo. Lisäksi busseissa on tarrat muistuttamassa maskien käytöstä ja turvaväleistä.

Tampereen kaupunki on jakanut 14.8.2020 alkaen kasvomaskeja vähävaraisille sosiaalipalvelujen neuvonnan ja Kotitorin palvelupisteissä niiden aukioloaikoina sekä Kuninkaankadun hoitotarvikejakelun ja järjestöjen ruokajakelun yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)