Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 25.11.2020

§ 86 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja
§ 29 Mainostoimistopalveluiden hankinta, 29.10.2020
§ 30 Raitiovaunujen matkustajainformaationäyttöjen julkaisujärjestelmän hankinta Škoda Transtech Oy:ltä, 12.11.2020
§ 28 Liikennöintikustannusten tarkistaminen ajalla 1.10.-31.12.2020, 23.10.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)