Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 26.5.2021

§ 39 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan loppukauden kokous ja uuden toimielimen ensimmäisen kokouksen ajankohta 

TRE:5791/00.00.03/2020

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh 040 086 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh 040 086 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 28.10.2020 § 71 kevätkauden kokousajankohdista. Päätöksen mukaisia kokouksia on jäljellä seuraava: 23.6.2021

Kuntavaalien siirron ja lautakunnan toimikauden jatkumisen vuoksi on syytä päättää vielä yhden kokouksen ajankohdasta. Tuo lisäkokous on 11.8.2021

Kaupunginvaltuusto valitsee uudet lautakunnat elokuun kokouksessaan. Uutta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaa varten on syytä päättää ensimmäisen kokouksen ajankohdasta 2.9.2021. Kokouksessa päätetään mm. syyskauden 2021 kokousajankohdista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoukset loppukaudella 2021 pidetään pääsääntöisesti Tammerkoski-salissa tai sähköisenä kokouksena seuraavina päivinä alkaen klo 16.00:

- 23.6.2021

- 11.8.2021

Uuden toimielimen ensimmäinen kokous pidetään Tammerkoskisalissa tai sähköisenä kokouksena 2.9.2021 alkaen klo 16.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Luottamushenkilömuutokset, Virastomestarit, Katri Naulo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)