Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 27.11.2019

§ 86 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Katsaus joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2020 - lähetekeskustelu
  • Joukkoliikenteen käyttövoimalinjausten valmistelun tilannekatsaus
  • Junapilotin valmistelun tilannekatsaus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely

Strategiacontroller Tuomas Huhtala oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Juha-Pekka Häyrynen poistui kokouksesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)