Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 27.11.2019

§ 79 Joukkoliikenteen maksujärjestelmäuudistuksen suuntaviivat 

TRE:7187/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Kotakorpi Elli, Projektipäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Elli Kotakorpi, puh. 041 730 1192 ja asiakaspalvelupäällikkö Tanja Lehtonen, puh. 050 564 2706, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteessä ollaan siirtymässä uuteen tunnistepohjaiseen maksujärjestelmään, jossa matkalippujen ja -korttien tiedot sijaitsevat matkakortin sijasta taustajärjestelmässä. Maksamiseen voi uudistuksen jälkeen käyttää muutakin tunnistetta kuin nykyistä matkakorttia (esimerkiksi viivakoodia tai matkapuhelimen NFC-toimintoa). Uusi järjestelmä mahdollistaa myös joustavamman hinnoittelun, esimerkiksi kampanja-alennukset tiettyinä päivinä, sekä joukkoliikenteen lippujen myymisen osana muiden toimijoiden palveluja.

Maksujärjestelmäuudistuksesta on laadittu tiekartta yhteistyössä kuntien omistaman TVV lippu- ja maksujärjestelmä oy:n kanssa. Tiekartta antaa suuntaviivat uudistukselle sisältäen uudistuksen tavoitteet, järjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen periaatteet sekä suuntaa-antavan aikataulun ja investointikehikon. Tarvittavat investoinnit tarkentuvat joukkoliikenteen palvelu- ja vuosisuunnitelmissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Maksujärjestelmäuudistuksen suuntaviivat hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita ilmoitti esteellisyytenstä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki §28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Elli Kotakorpi oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kim Diits saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Elli Kotakorpi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)