Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 27.11.2019

§ 77 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 2.12.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Hjerppe ja Sofia Julin (varalle Miia Rajala).

Kokouskäsittely

Aki Leppänen saapui kokoukseen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Hjerppe ja Miia Rajala (varalle Saana Vahvelainen).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)