Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 27.11.2019

§ 84 Toivion omakotiyhdistyksen aloite Toivion bussiliikenteen ongelmakohtien kehittämisestä 

TRE:7182/08.00.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Leena Huhtala,  puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Toivion Omakotiyhdistys on lähettänyt Tampereen seudun joukkoliikenteelle sekä Pirkkalan kunnalle aloitteen Toivion bussiliikenteen ongelmakohtien kehittämisestä.

Omakotiyhdistyksen pikatavoitteena oli saada Toivioon lisää linjatunnuksella 14T liikennöiviä vuoroja. Linja 14T on aikataulutettu ja rakennettu Pereeltä Toivion kouluun kulkevien lasten koulunkäyntiin. Linjan 14T vuorot, jotka kiertävät Toivion kautta, ovat selvästi hitaampi kuin normaali linjan 14 reittiä ajavat vuorot. Linjan 14 muiden käyttäjien vuoksi ei ole perusteltua lisätä T-variaatioreitin kautta ajettavia vuoroja.

Vetoomuksessa on esitetty useita toiveita joukkoliikennepalvelun kehittämiseksi. Tampereen seudun joukkoliikenne on vastannut toiveeseen muun muassa ottamalla huomioon yhteydet junavuoroihin. Suunnittelussa seurataan myös koulupolun muutoksia Toivion alueelta. Tällä hetkellä ei ole suunitteilla muuttaa nykyisen linjaston reittiä tai palvelutasoa.

Linjan 11 päätepysäkin siirtäminen Toivion alueelle ei ole mahdollinen. Linja toimii ruuhka-aikoina yhteytenä Partolasta Härmälänrannan kautta Tampereen keskustaan ja vuoro palaa takaisin linjana 27 Sarankulman työpaikkakeskittymän sekä Nuutisarankadun kautta päätepysäkilleen Partolaan. Päätepysäkin siirto Toivioon tarkoittaisi, että Nuutisarankatu jäisi kokonaan ilman bussiliikennettä.

Aloitteessa toivotusta pysäkkikatoksista ja niiden sijoittumisesta vastaa Pirkkalan kunta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Toivion omakotiyhdistyksen aloitteeseen Toivion bussiliikenteen ongelmakohtien kehittämisestä annetaan perusteluosassa oleva vastaus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkkalan kunta, Yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka, Toivion omakotiyhdistys ry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)