Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 27.11.2019

§ 85 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Joukkoliikennejohtaja
§ 25 Spoint-asiakaspalveluohjelman uudistaminen, 01.11.2019
§ 24 Liikennöintikustannusten tarkistaminen 1.10. - 31.12.2019, 25.10.2019
§ 26 Asiakastyytyväisyysbonusjärjestelmän raja-arvon muuttaminen 1.1. - 31.12.2018, 15.11.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esityksestä kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)