Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Joukkoliikenteen brändin kehittäminen, Henri Myöhänen/Booming Strategies & Marketing

- Nousukäytännön muutoskokeilu linjalla 2, suunittelupäällikkö Juha-Pekkä Häyrynen

- Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2019, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Henri Myöhänen poistui kokouksesta kohdan 1 keskustelun jälkeen.

Ilkka Hjerppe poistui kokouksesta kohdan 2 käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)