Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2018 

TRE:7469/02.07.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereella ja myöhemmin Tampereen kaupunkiseudulla on kilpailutettu joukkoliikenteen liikennöintiä bruttosopimuksilla vuodesta 2007 alkaen. Sopimuskausien pituudet optiokausineen ovat olleet pääsääntöisesti 8 vuotta tai 5 vuotta. Kilpailutettavia kohteita ja sopimuskausien pituuksia on valittu niin, että seudulle muodostuisi suhteellisen säännöllinen kilpailutusrytmi, jossa vuosittain olisi ainakin kaksi tarjouskilpailukierrosta. Toimintatavalla pyritään turvaamaan alan yrityksille mahdollisuus liiketoiminnan jatkuvuuteen.

Kilpailutusten alkuvaiheeseen liittyneen oman tuotannon sopeuttamistarpeen sekä seudullisen viranomaisen muodostamiseen liittyneiden syiden vuoksi vuonna 2020 päättyviä liikennöintisopimuksia on Tampereen seudulla varsin vähän, ainoastaan Nokialla liikennöivät linjat 71 ja 73. Jotta liikennepalveluiden kilpailutusten määrässä olisi tulevaisuudessa parempi jatkuvuus, on suunniteltu kilpailutettavan TKL:n tällä hetkellä liikennöimien linjojen 11, 26 ja 27 liikennöinti kesästä 2020 alkaen. Linjojen liikennöintiin sitoutuu talvikaudella 2018-19 yhteensä 17 linja-autoa.

Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto on päättänyt 10.11.2015, § 139, että vuosina 2016 - 2019 Tampereen Kaupunkiliikenne -liikelaitoksen (TKL) osuutta liikennetuotannosta pienennetään siten, että minimikoko on 110 autoa. Joukkoliikenneyksikön tilaus TKL:lta syksyllä 2018 on arkipäivinä 128 autopäivää, joista kolme autopäivää on linjan 25 väliaikaista liikennöintiä ja poistunee tilauksesta vuoden 2019 aikana. TKL:n liikennöimälle linjalle 3 on toisaalta vuonna 2019 lisättävä autoja Lentävänniemen ja Santalahden kasvavan matkustajamäärän vuoksi. Linjojen 11, 26 ja 27 kilpailutuksen jälkeenkin TKL:n liikennetilaus pysyy Tampereen kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston päätöksen mukaisena.

Liikennepalveluiden kilpailutuksessa on tarkoitus jatkaa aiempinakin vuosina käytetyllä mallilla, jossa kaluston laadun painoarvo on 7-9 %. Liikennöintisopimuksiin sisältyvän laatubonuksen määräytymisperusteita on nähty tarpeelliseksi tarkistaa paremman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Muilta osin tarjouspyyntöasiakirjoihin ja liikennöintisopimuksen ehtoihin tehdään vain vähäisiä muutoksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Järjestetään avoin tarjouskilpailu bruttokustannusperiaatteella joukkoliikennelinjojen 11, 26 ja 27 liikennöinnistä viideksi (5) vuodeksi alkaen 1.6.2020. Tarjouskilpailuun sisällytetään mahdollisuus jatkaa sopimuksen kestoa enintään kolmella vuodella.

Päätös

Järjestetään avoin tarjouskilpailu bruttokustannusperiaatteella joukkoliikennelinjojen 11, 26 ja 27 liikennöinnistä viideksi (5) vuodeksi alkaen 1.6.2020. Tarjouskilpailuun sisällytetään mahdollisuus jatkaa sopimuksen kestoa enintään kolmella vuodella.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Joukkoliikennetoimisto tutkii, miten elinkaaritason ekologinen kestävyys ja muu kestävyysnäkökulma saataisiin fiksulla tavalla mukaan kilpailutuksen kriteeristöön.

 

Kokouskäsittely

Kirsikka Siik teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Joukkoliikennetoimisto tutkii, miten elinkaaritason ekologinen kestävyys ja muu kestävyysnäkökulma saataisiin fiksulla tavalla mukaan kilpailutuksen kriteeristöön." Miia Rajala kannatti ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Siikin toivomusponnen.

Tiedoksi

Essi Rae/Tuomi Logistiikka Oy, Pekka Pirhonen/TKL, Juha Kortteus/KAPA-JOLI, Riikka Salkonen/KAPA-JOLI

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)