Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 3.12.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaa Kirsi Kaivonen ja Matti Rainio (varalle Arto Grönroos).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Grönroos ja Matti Rainio (varalle Miia Rajala).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)