Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Joukkoliikennejohtaja
§ 26 Raitiotieliikenteen operoinnin hankintavaiheen konsultointi, 25.10.2018
§ 27 Avorahastuksen soveltuvuus Tampereen linja-autoliikenteeseen tutkimuksen tilaaminen, 15.11.2018
§ 28 Tampereen kaupungin osallistuminen Tampere-Oulu radan nopeudennostoselvitykseen, 15.11.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)