Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 28.4.2021

§ 32 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Katsaus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Ratikan avoimen koeliikenteen aloittaminen, Juha-Pekka Häyrynen
  • TA2022  lähtökohdat, Mika Periviita
  • Teiskon liikenteen kilpailutuksen valmistelu, Juha-Pekka Häyrynen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)