Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 28.4.2021

§ 33 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toimikauden jatkuminen 

TRE:2794/00.00.03/2021

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh 040 086 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Luottamustoimen jatkuvuusperiaatteella turvataan luottamustehtävän hoitaminen toimikauden vaihtuessa. 

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä tuli voimaan 29.3.2021. Voimaan tulleen lain mukaan ”Vaalilain (714/1998) 144 §:ssä säädetystä poiketen vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13 päivä kesäkuuta 2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa poiketen kuntalain (410/2015) 15 §:n 1 momentissa säädetystä 1 päivänä elokuuta 2021 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu heinäkuun 2021 loppuun. Valtuutettu tai muu kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan luottamushenkilö voi niin halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021 alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Tällöin varavaltuutettu kutsutaan valtuutetun tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja muuhun luottamustoimeen valitaan uusi henkilö. Valtuutetun toimesta tai muusta kunnan luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä.” Lisäksi laissa säädetään, että "Kuntalain 32 §:n 2 momentissa säädetystä poiketen kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa". 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan toimikauden jatkuminen merkitään tiedoksi. 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään uuden toimielimen valintaan asti logistiikkasuunnittelija Milla Valkoselle (Nokia), logistiikkasuunnittelijalle (Orivesi), kehitysinsinööri Jussi Teroselle (Ylöjärvi), elinympäristöjohtaja Sirkku Malvialalle (Kangasala), suunnittelupäällikkö Timo Nevalalle (Lempäälä), yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikalle (Pirkkala) ja suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyryselle (Tampere). 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa pöytäkirjaa uuden toimielimen valintaan asti pitää Juho-Pekko Ryhänen tai joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä. 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tiedotusvastaavana uuden toimielimen valintaan asti toimii viestintäsuunittelija Hanne Tamminen. 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraan viikon tiistaina yhteistoiminta-alueen kuntien verkkosivuille uuden toimielimen valintaan asti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)