Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 28.4.2021

§ 35 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja
§ 9 Antibakteerisen pinnoitekäsittelyn hankinta linja-autoihin, 31.03.2021
§ 10 Robottibussit osana raitiotien liityntäliikennettä - suunnittelutyön hankinta, 09.04.2021
§ 11 Linjakilpien vaihtotyön hankinta, 15.04.2021
§ 12 Mainostoimistopalveluiden hankinta, 19.04.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)