Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 29.1.2020

§ 7 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Katsaus joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Ratikan liikennerakenne ja palvelutaso vuonna 2021
  • Junapilotti
  • Tilinpäätösennuste 2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään katsaus tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ilkka Hjerppe poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)