Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 29.1.2020

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 3.2.2020.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sofia Julin ja Terhi Haukka (varalle Marja-Riitta Martti).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Haukka ja Marja-Riitta Martti (varalle Matti Rainio).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)