Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 29.1.2020

§ 6 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Joukkoliikennejohtaja
§ 1 Nyssen verkkosivujen uudistamisen hankinta, 09.01.2020
§ 28 Lähijunaliikenteen matkakortinlukijoiden asennus, sähkö- ja rakennusurakan hankinta, 18.12.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)