Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.9.2021

§ 65 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Katsaus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Lautakunnan alaisen toiminnan esittely (Mika Periviita)
  • Lautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta (Pauliina Kankainen) 
  • Strategiavalmistelun tilannekatsaus (Tuomas Huhtala)
  • Talousarviovalmistelun tilannekatsaus (Mika Periviita)

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Suunnittelija Pauliina Kankainen ja strategiacontroller Tuomas Huhtala saapuivat kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista. He olivat läsnä kokouksessa asiantuntijoina kokouksessa asioidensa käsittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa asioidensa käsittelyn jälkeen.


Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varajäsenet saapuivat kokoukseen asian käsittelyn ajaksi ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Kokouksessa pidettiin 10 minuutin tauko.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)