Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.9.2021

§ 69 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa toimikaudella 2021-2023 

TRE:4966/00.00.03/2021

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 126 §:ssä päätetään läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa. Hallintosäännön mukaisesti läsnäolo- ja puheoikeus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa on Tampereen kaupunginhallituksen edustajalla sekä kunkin sopimuskunnan kunnan- tai kaupunginjohtajalla tai teknisen toimen johtajalla tai vastaavalla viranhaltijalla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää toimielin.

Hallintosäännön 126 §:n perusteella läsnäolo- ja puheoikeus on pormestari Anna-Kaisa Ikosella (Tampere), johtaja Mikko Nurmisella (Tampere), kaupunkikehitysjohtaja Mikko Niemisellä (Nokia), kaupunginjohtaja Juha Kuusistolla (Orivesi), kaupunginjohtaja Pauli Piiparisella (Ylöjärvi), kaupunginjohtaja Oskari Auvinen (Kangasala), kunnanjohtaja Heidi Rämöllä (Lempäälä), pormestari Marko Jarvalla (Pirkkala) ja kunnanjohtaja Tuomas Hirvosella (Vesilahti). Heidän lisäkseen sopimuskunnat ovat ehdottaneet myönnettäväksi päätösehdotuksen mukaisia läsnäolo- ja puheoikeuksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa myönnetään:

  • yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikkalle (Pirkkala)
  • kehityspäällikkö Mari Ruissalolle aikavälille 31.8-1.10. (Ylöjärvi)
  • kehityspäällikkö Essi Jokiselle 1.10. - eteenpäin (Ylöjärvi)
  • logistiikkasuunnittelija Milla Valkoselle (Nokia)
  • suunnittelupäälikkö Timo Nevalalle (Lempäälä)
  • elinympäristöjohtaja Sirkku Malvialalle (Kangasala)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)