Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.9.2021

§ 68 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 2021-2023 

TRE:4965/00.04.01/2021

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi 2021-2023 nimetään viestintäsuunittelija Hanne Tamminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetty, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)